Praktijkboek sociologie (14e druk)
Inleiding op deze website

Inleiding op deze website

Op deze website vind je boeiende en afwisselende opdrachten, video’s en achtergrondinformatie waardoor je meer inzicht krijgt in de theorie uit het boek en die je helpen bij het werken aan je vaardigheden en houding. Ook is er een begrippentrainer opgenomen. Dat is een handig hulpmiddel als voorbereiding op een toets.

 

Werken aan vaardigheden en houding

Het Praktijkboek sociologie is pas echt van waarde wanneer je naast het bestuderen van de theorie ook werkt aan vaardigheden en houding. Dat kun je op verschillende manieren doen: tijdens werkcolleges, trainingen of supervisie. Ook de opdrachten in het boek en op deze website kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Nog een effectieve manier is het werken in een zogenoemd logboek. 

 

Logboek

Door het uitvoeren van de opdrachten en de verslaglegging ervan in je logboek word je uitgedaagd om de theorie te bestuderen en te verwerken. Dit ondersteunt het leerproces en nodigt uit tot reflectie over jezelf. Daarbij komen niet alleen kennis, maar ook vaardigheden en houding aan bod.

 

In het logboek vind je een selectie van opdrachten die je op deze website ook onder de betreffende hoofdstukken kunt vinden en een aantal opdrachten uit je boek. Docenten kunnen opdrachten aanvullen, herformuleren, verwijderen of toevoegen. Vooral opdrachten waarin een relatie gelegd wordt tussen de theorie en jouw toekomstige praktijk zullen je verder helpen. Dat geldt ook voor opdrachten waarbij verbanden worden gelegd tussen verschillende vakken.

 

 

 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.